Om oss

Vävstugan
Vi menar att även unga vuxna med stora utmaningar bör få pröva på olika hantverk.

Hela Dig Assistans startade den 1 mars 2013 och är medlem i arbetsgivarorgani-
sationen KFO.
Företaget har tillstånd från Socialstyrelsen.

Verksamheten i Hela Dig Assistans följer ett värdebaserat upplägg, där all verksamhet utgår ifrån huvudpersonen och det som är viktigast för huvudpersonen. Vi inleder arbetet med en ny huvudperson med en gedigen funktionsanalys, det vill säga, vi tar reda på vad insatsen personlig assistans ska göra för huvudpersonen så att det upplevda värdet ökar för huvudpersonen. Och sen ser vi till att det blir gjort! Genialt enkelt, och med en stor portion av sunt förnuft.

Eftersom vi är ett icke-vinstdrivande företag finns det utrymme för att hela personalgruppen kan arbeta värdebaserat!

Vår personal är framför allt väl utbildad i hur man arbetar pedagogiskt inom autismspektrumet och med minnesstöd. Personalen utbildas kontinuerligt, både i vad själva assistansarbetet innebär, och också i hur man arbetar för att öka livskvaliteten för huvudpersonen. Som exempel så har personal deltagit i en skräddarsydd heldag om TEACCH-metoden.

Vår målgrupp är framför allt unga vuxna. Vill du anlita oss för personlig assistans så börjar vi med att ta reda på vad huvudpersonen behöver. Ring eller maila oss!

Är du intresserad av att bli personlig assistent hos oss? Eller gå in och arbeta som pedagogisk personlig assistent? Ring eller maila!

Verksamhetsledare: Margot Granvik, 0708-14 15 92
margot@heladigassistans.se