Aktiviteter

träslöjden_01
Full fart i träslöjden. Foto: Yngve Fransson

Aktiviteterna på Hela Dig Assistans anpassas till huvudpersonens utmaningar.

Den fråga vi ställer oss inför varje tänkt aktivitet är: ”Ökar detta huvudpersonens livskvalitet?”. Om svaret blir ja, går vi vidare och anpassar aktiviteten för huvudpersonen.

Vi arbetar med rutiner, tydliga stegvisa instruktioner och bildstöd – och alla de övriga tekniker som finns när man arbetar med unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar.

Allt för att ge trygghet, öka självkänslan och skapa möjlighet för huvudpersonen att leva ett självständigt liv.